Санација операционог блока ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
среда, 07 септембар 2016 07:18
Величина слова

У циљу повећања обима рада и квалитативног унапређења у извођењу хируршких интервенција,а у складу са стандардима прецизно дефинисаним акредитационим процедурама и потребама које изискују овакви савремени хируршки захвати, извршена је планска санација хируршког блока Клиничког Центра Војводине у току јула и августа 2016. године.

Санација се састојала у базичним инфраструктурним и реконструктивним радовима као и имплементацији савремене хируршке опреме. Оваквим приступом створени су услови за извођење најзахтевнијих хируршких захвата из домена терцијарне здравствене заштите по савременим стандардима здравствених установа тог нивоа. Процењује се да ће ова санација омогућити повећање броја оперативних захвата, а квалитативни помак биће мерљив бољим резултатима и смањеним процентом компликација оперативних захвата, те увођењем савремених облика хируршког лечења пре свега минимално инвазивне хирургије. Тенденција даљег унапређења хируршког лечења огледа се кроз даља инвестициона улагања у хируршке блокове као и унапређењу едукације здравствених кадрова у усвајању најсавременијих хируршких техника.