Здравствене установе
hospital.jpg

 


 

Списак здравствених установа које су  у надлежности АП Војводине.

 


 

1 Клинички центар
2 Клиника
3 Институти
4 Опште болнице
5 Специјалне болнице
6 Заводи
7 Заводи за јавно здравље